Skip to content

rare good luck! What happiness!..

Category: Alternative

Mátyás király igen okossággal vigyázó ember vala... (Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól, 1575) - Hunyadi Mátyás - A Magyarok Királya (Vinyl)

Reader Comments

  1. KRÓNIKA AZ MAGYAROKNAK DOLGAIRÓL. SZÓMAGYARÁZAT. HELTAI GÁSPÁR MINDEN JÁMBOR OLVASÓKNAK KÉVÁN ISTENTŐL MIND LELKI S MIND TESTI JÓKAT. Egy kegyetlen és szegényekre éhezett nemes ember vala, ki igen kegyetlenül nyomorgatja vala a szegény jobbágyokat, mind törvéntelen adóval, dolgoztatással és külenb-külenb színek.
  2. Nem íratta vala pedig a’ Királyoknak képeit tsak Mátyás Királyig, mikoron ö élt, hanem Mátyás Király uánn-is egynehány ablakot íratott-meg; mellyet valami Prognosztikumból, avagy a’ tsillagoknak járásából vett jövendö-mondásból, és úgy akarta az ö utána valóknak azok a’ képek által jelenteni, mi vólna.
  3. Válogatásunk Kulcsár Margit és Kulcsár Péter szövegközlésén (Heltai Gáspár, Krónika az magyaroknak dolgairól, Bp., ) és a hasonmás kiadáson alapul (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 8, Bp., ) Az eredeti kiadvány margináliáit elhagytuk.
  4. KRÓNIKA AZ MAGYAROKNAK DOLGAIRÓL. SZÓMAGYARÁZAT HELTAI GÁSPÁR MINDEN JÁMBOR OLVASÓKNAK KÉVÁN ISTENTŐL MIND LELKI S MIND TESTI JÓKAT. Egy kegyetlen és szegényekre éhezett nemes ember vala, ki igen kegyetlenül nyomorgatja vala a szegény jobbágyokat, mind törvéntelen adóval, dolgoztatással és külenb-külenb színek.
  5. Mikoron írnának Krisztus urunknak születésének utána , és immár Mátyás király az ő királyságában nagy sok hadakat viselt volna, és egyébképpen is sok jeles dolgokat cselekedett és véghöz vitt volna, bekülde Francországba, és Németországba, és mindenütt megkeresteté az jeles tudós népeket, és behozatá azokat nagy költséggel, és bőv füzetésre.
  6. Full text of "Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története s könyvészetében" See other formats.
  7. KRÓNIKA AZ MAGYAROKNAK DOLGAIRÓL SZÓMAGYARÁZAT VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA. HELTAI GÁSPÁR MINDEN JÁMBOR OLVASÓKNAK KÉVÁN ISTENTŐL Egy kegyetlen és szegényekre éhezett nemes ember vala, ki igen kegyetlenül nyomorgatja vala a szegény jobbágyokat, mind törvéntelen adóval, dolgoztatással és külenb-külenb színek alatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *